Hỗ trợ trực tuyến
Tổng số người truy cập
384891
Khách truy cập : 8
Thành viên truy cập : 0
Số điện thoại giao dịch và vận hành các đơn vị
Ngày đăng tin : 5/8/2015 10:45:52 AM

Số điện thoại giao dịch và vận hành các đơn vị:

Stt

Đơn vị

Số ĐT Giao dịch

SĐT vận hành

   1 GIAO DỊCH  CÔNG TY

0303.891 929

0303.891 929

   2 ĐL NINH BÌNH

0302.210 258

0302.210249

   3 ĐL TAM ĐIỆP

0302.212 111

0302.212202

   4 ĐL HOA LƯ

0302.214 233

0302.214202

   5 ĐL KIM SƠN

0302.215 204

0302.215203

   6 ĐL NHO QUAN

0302.216 201

0302.216202

   7 ĐL YÊN KHÁNH

0303.596 777

0302.217202

   8 ĐL GIA VIỄN

0302.213 203

0302.213202

   9 ĐL YÊN MÔ

0302.218 203

0302.218202